Liên kết

 

Điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết đối với các khu đất Sở Xây dựng và trường tiểu học Vĩnh Ninh, khu vực Sở Giao thông vận tải, khu đất số 06 Lê Lợi
Ngày cập nhật 11/09/2019

Ngày 09 tháng 9 nằm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.

Quyết định điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất Sở Xây dựng và trường tiểu học Vĩnh Ninh, khu vực Sở Giao thông vận tải, khu đất số 06 Lê Lợi với những nội dung sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh quy hoạch):

1. Đối với khu vực Sở Xây dựng và trường tiểu học Vĩnh Ninh (Bao gồm các khu đất số 35-37 Nguyễn Huệ và số 02 Nguyễn Trường Tộ, Các khu đất số 02 Ngô Quyền, số 2A, số 04 Nguyễn Trường Tộ):

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Tây Bắc giáp đường Ngô Quyền;

- Phía Nam giáp đường Nguyễn Huệ và dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp Trung tâm Festival Huế và dân cư;

- Phía Đông giáp đường Nguyễn Trường Tộ.

b) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

b1) Đối với các khu đất số 35-37 Nguyễn Huệ và 02 Nguyễn Trường Tộ:

- Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ đất trụ sở cơ quan thành đất thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp;

- Mật độ xây dựng: Điều chỉnh từ ≤35% thành ≤ 65%;

- Chiều cao công trình: Điều chỉnh từ ≤ 14m (3 tầng) thành ≤ 22m (5 tầng);

- Hệ số sử dụng đất: ≤3,5 lần.

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Đường Nguyễn Huệ: 26,0m (6,0m+14,0m+6,0m);

+ Đường Nguyễn Trường Tộ (đoạn từ Ngô Quyền đến Phan Đình Phùng): 26,0m (6,0m+14,0m+6,0m).

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Huệ;

+ Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận.

- Yêu cầu xây dựng đối với khu đất: Không xây dựng hàng rào phía tiếp giáp các trục đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Trường Tộ; xây dựng tối thiểu 01-02 tầng hầm dành cho bãi đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe cục bộ cũng như phục vụ khu vực lân cận. Tầng hầm được xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ các trục đường và ranh giới các khu đất lân cận (tầng hầm không được vượt quá cao độ vỉa hè tại các vị trí tiếp giáp với vỉa hè).

b2) Đối với các khu đất số 2 Ngô Quyền, số 2A và 04 đường Nguyễn Trường Tộ:

- Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ đất cơ quan thành đất trường học.

- Mật độ xây dựng: ≤45%.

- Chiều cao công trình: ≤ 14m (3 tầng).

- Hệ số sử dụng đất: ≤1,35 lần.

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Đường Ngô Quyền: 16,0m (4,5m+7,0m+4,5m);

+ Đường Nguyễn Trường Tộ (đoạn từ Ngô Quyền đến Phan Đình Phùng): 26,0m (6,0m+14,0m+6,0m).

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Trường Tộ và Ngô Quyền.

+ Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận.

2. Đối với khu vực Sở Giao thông Vận tải (Bao gồm các khu đất số 08-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ):

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Đông và Đông Bắc: giáp đường Phan Bội Châu;

- Phía Tây và Tây Bắc: giáp đường kiệt, dân cư, khách sạn Mondial;

- Phía Nam: giáp đường Nguyễn Huệ.

b) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ đất trụ sở cơ quan thành đất thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp.

- Mật độ xây dựng: Điều chỉnh từ ≤30% thành ≤ 60%.

- Chiều cao công trình: Điều chỉnh từ ≤ 18m (4 tầng) thành ≤ 45m (11 tầng).

- Hệ số sử dụng đất: ≤7 lần.

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Đường Phan Bội Châu: 18,0m (4,5m+9,0m+4,5m); Riêng đoạn tiếp giáp khu đất Trung tâm Festival xác định theo chiều rộng hiện trạng khoảng 25m (6,0m+13,0m+6,0m);

+ Đường Nguyễn Huệ: 26,0m (6,0m+14,0m+6,0m);

+ Đường kiệt số 6 đường Phan Bội Châu: 4m.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Huệ và đường Phan Bội Châu (khuyến khích lùi nhiều hơn so với quy định).

+ Lùi ≥ 2m so với đường kiệt số 6 đường Phan Bội Châu và ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận.

- Yêu cầu xây dựng đối với khu đất: Không xây dựng hàng rào phía tiếp giáp các trục đường Nguyễn Huệ và Phan Bội Châu; Xây dựng tối thiểu 01-02 tầng hầm dành cho bãi đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe cục bộ cũng như phục vụ khu vực lân cận. Tầng hầm được xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ các trục đường và ranh giới các khu đất lân cận (tầng hầm không được vượt quá cao độ vỉa hè tại các vị trí tiếp giáp với vỉa hè).

3. Đối với khu đất số 06 Lê Lợi:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Tây Bắc: giáp đường Lê Lợi;

- Phía Tây Nam: giáp đất Đại học Huế;

- Phía Đông Nam: giáp dân cư;

- Phía Đông Bắc: giáp đường Trần Thúc Nhẫn.

b) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ đất cơ quan thành đất thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp.

- Mật độ xây dựng: Điều chỉnh từ ≤30% thành ≤60%.

- Chiều cao công trình: ≤ 18m (4 tầng).

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 2,4 lần.

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Đường Lê Lợi: 19,0m (4,5m+10,0m+4,5m);

+ Đường Trần Thúc Nhẫn: 13,0m (3,0m+7,0m+3,0m).

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường.

+ Lùi ≥ 2m so với ranh giới tiếp giáp các khu đất lân cận.

- Yêu cầu xây dựng đối với khu đất: Không xây dựng hàng rào ranh phía tiếp giáp các trục đường Lê Lợi và Trần Thúc Nhẫn; Xây dựng tối thiểu 01-02 tầng hầm dành cho bãi đỗ xe nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe cục bộ cũng như phục vụ khu vực lân cận. Tầng hầm được xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ các trục đường và ranh giới các khu đất lân cận (tầng hầm không được vượt quá cao độ vỉa hè tại các vị trí tiếp giáp với vỉa hè).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.589
Truy cập hiện tại 305 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông