Liên kết

 

Báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021 theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
Ngày cập nhật 29/04/2021

Thực hiện Công văn số 2388/UBND-XD ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh và Công văn số 843/BXD-QLN ngày 12/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công bố thông tin quý I/2021 về nhà ở và thị trường bất động sản; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo như sau:

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1017/SXD-QLN&TTBĐS ngày 22/3/2021 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị báo cáo số liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2021 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh;

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng sau: (số liệu báo cáo Quý I/2021 theo Phụ lục kèm theo Công văn này).

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ...
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối...
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với...
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối...
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối...
Ngày 10 tháng 6 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất dự kiến và giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 23 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông