Liên kết

 

Góp ý dự thảo Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 09/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”                                                        trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Sở Xây dựng dự thảo Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định ban hành Quy định (bản dự thảo phô tô đính kèm hoặc xem trên website của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế: sxd.thuathienhue.gov.vn);

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/5/2019 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh (để thuận lợi và kịp thời tổng hợp, chỉnh lý, Sở Xây dựng kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị gửi file tham gia ý kiến qua E-mail: ltmnhung.sxd@thuathienhue.gov.vn);

Trân trọng cảm ơn./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.314.292
Truy cập hiện tại 43 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông