Liên kết

 

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 03/08/2020

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

10/7/2020

(Thứ sáu)

 

 

Đ/c Nguyễn Đại Viên – Phó Giám đốc phụ trách Sở

 

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

 

14/8/2020

(Thứ sáu)

 

 

Đ/c Nguyễn Phước Bửu Hùng – Phó Giám đốc Sở

 

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

11/9/2020

(Thứ sáu)

 

 

Đ/c Hoàng Tiến Minh – Phó Giám đốc Sở

 

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

16/10/2020

(Thứ sáu)

 

 

 

Đ/c Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở

 

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

06/11/2020

(Thứ sáu)

 

 

Đ/c Nguyễn Đại Viên – Giám đốc phụ trách Sở

 

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

11/12/2020

(Thứ sáu)

 

 

Đ/c Nguyễn Phước Bửu Hùng – Phó Giám đốc Sở

 

Phòng tiếp công dân Trụ sở  Sở  Xây dựng (số 2 Nguyễn Trường Tộ)

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.534.661
Truy cập hiện tại 6 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông