Liên kết

 

Thông tin chỉ đạo điều hành
Thực hiện công văn số 1590/BXD-QLN ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản (danh sách doanh nghiệp đính kèm) thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014, cụ thể như sau:
Thực hiện Công văn số 1416/BXD-GĐ ngày 19/6/2019 của Bộ Xây dựng và Công văn số 4031/UBND-XD ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế “Về việc phòng, chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019”, Sở Xây dựng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức xây dựng ngay các phương án, giải pháp phòng, chống bão nhằm bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn, hạn chế tối đa các tai nạn và sự cố công trình có thể xảy ra do thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, khó lường theo chiều hướng cực đoan hơn; mặt khác, cần nhanh chóng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung sau:
Thực hiện Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và qua thông tin phản ảnh từ một số khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội; hiện nay một số khách hàng đã nhận căn hộ nhưng không ở hoặc cho thuê lại hoặc chuyển nhượng không đúng quy định. Vì vậy để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan trên một số nội dung như sau:
Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và qua thông tin phản ảnh từ một số khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội; hiện nay công tác bàn giao căn hộ chậm so với hợp đồng đã ký kết, giá bán điều chỉnh tăng so với giá bán đã được Sở Xây dựng thẩm định (tạm tính).
Thực hiện Văn bản số 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018, Công văn Số 4748/UBND-NN ngày 03/07/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Xây dựng đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
Bộ Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn phân loại Nhà ở an toàn, Hướng dẫn Nhà an toàn theo các cấp bão và Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1495/UBND-CCHC ngày 09 tháng 3 năm 2018 về việc đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về CCHC và Kế hoạch số 3025/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018; Công văn số 2672/SXD-VP ngày 30/11/2017 về đề xuất , lựa chọn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cần rà soát, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung năm 2018.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.280.264
Truy cập hiện tại 54 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông