Liên kết

 

Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và qua thông tin phản ảnh từ một số khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội; hiện nay công tác bàn giao căn hộ chậm so với hợp đồng đã ký kết, giá bán điều chỉnh tăng so với giá bán đã được Sở Xây dựng thẩm định (tạm tính).
Thực hiện Văn bản số 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018, Công văn Số 4748/UBND-NN ngày 03/07/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Xây dựng đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
Bộ Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn phân loại Nhà ở an toàn, Hướng dẫn Nhà an toàn theo các cấp bão và Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1495/UBND-CCHC ngày 09 tháng 3 năm 2018 về việc đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về CCHC và Kế hoạch số 3025/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018; Công văn số 2672/SXD-VP ngày 30/11/2017 về đề xuất , lựa chọn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cần rà soát, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung năm 2018.
Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2), ngày 12 tháng 01 năm 2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018; Để hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng về nhà ở trong năm 2018, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Huế, thị xã, các huyện một số nội dung sau:
Hội nghị giao ban ngành xây dựng 06 tháng đầu năm 2017 được tổ chức vào lúc 14h ngày 24/5/2017, dưới sự chủ trì của đ/c Hoàng Hải Minh, Giám đốc Sở Xây dựng. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Ban: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông, Ban QLDA Đại học Huế; lãnh đạo các phòng quản lý Đô thị của các thị xã, thành phố Huế, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực các huyện, thị xã, thành phố Huế; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng, lãnh đạo các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.254.521
Truy cập hiện tại 53 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông