Liên kết

 

Hệ thống QLCL theo ISO
Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành bổ sung Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng công bố bổ sung  Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Sở Xây dựng ban hành Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 799/QĐ-SXD về việc ban hành Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.534.661
Truy cập hiện tại 9 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông