Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf Huế
Ngày cập nhật 17/06/2021

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf Huế.

Những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Đông giáp khu vực rừng thông thuộc lâm trường Tiền Phong.

- Phía Tây giáp khu du lịch Huyền Trân Công Chúa và hồ nước.

- Phía Nam giáp khu dân cư thôn 5, phường Thủy Dương và hồ nước.

- Phía Bắc giáp khu vực rừng thông thuộc lâm trường Tiền Phong.

2. Quy mô:

a) Quy mô đất đai:

Khoảng 78,32 ha (bổ sung 2,62 ha diện tích khu ao hồ đã được UBND thị xã Hương Thủy thông báo thu hồi đất và phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp).

b) Quy mô phục vụ:

- Lượng khách dự kiến khoảng từ 700 - 900 người/ngày.

- Nhân viên phục vụ dự kiến khoảng 350 – 450 người.

3. Tính chất:

Là khu sân golf 18 hố đẳng cấp Quốc tế gắn liền với các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng đồng bộ của khu vực trung tâm đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu:

- Góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã Hương Thủy theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang Dịch vụ du lịch - Thương mại trên cơ sở phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc khai thác quỹ đất phù hợp và hiệu quả.

- Đầu tư xây dựng sân golf 18 hố theo tiêu chuẩn Quốc tế, phục vụ các giải đấu trong nước, quốc tế và khách đến chơi golf, đáp ứng nhu cầu giải trí, thể thao kết hợp vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp trên cơ sở quy hoạch đồng bộ, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, mang tính đặc trưng riêng của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

5. Thời hạn quy hoạch:

Thời hạn quy hoạch được xác định trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch theo Điều 48 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

6. Cơ cấu sử dụng đất:

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch 783.200 m², bao gồm Đất sân golf – sân tập golf; Đất nhà tập golf; Đất Nhà câu lạc bộ trung tâm; Đất khu điều hành - dịch vụ phụ trợ; Đất cây xanh cảnh quan; Đất Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng; Đất giao thông, bãi xe. Bố trí các khu chức năng chính bao gồm: Khu vực xây dựng các đường golf theo tiêu chuẩn Quốc tế PGA kết hợp với khu vực tập golf và Nhà tập golf; Khu vực các hồ nước tạo giá trị cảnh quan và chứa nước cho khu quy hoạch; Khu vực Nhà câu lạc bộ trung tâm là trung tâm đón tiếp và dịch vụ; Khu phụ trợ (Nhà bảo trì bảo dưỡng, Nhà căn tin, kho hóa chất, kho vật tư, nhà chứa rác,...); Khu vực bố trí các biệt thự du lịch nghỉ dưỡng.

Các nội dung chi tiết khác có trong tập tin quyết định đính kèm.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Công ty Cổ phần Thiên An có trách nhiệm hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của khu vực lập quy hoạch; Trình cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.

2. Công ty Cổ phần Thiên An chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, UBND phường Thủy Dương, và các đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết.

3. Công ty Cổ phần Thiên An có trách nhiệm chuyển giao các bản vẽ quy hoạch được duyệt để các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý theo quy định (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, UBND thị xã Hương Thủy, UBND phường Thủy Dương, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế); Thực hiện việc cập nhật CSDL hiện trạng và đồ án quy hoạch trên vào cơ sở dữ liệu GISHue theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan trước khi triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng.

4. Sở Xây dựng, UBND thị xã Hương Thủy, các Sở, ban, ngành liên quan và UBND phường Thủy Dương thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

5. Nghiêm cấm việc thay đổi đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh, thay đổi phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.743.598
Truy cập hiện tại 64 khách