Tìm kiếm tin tức
Báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Ngày cập nhật 25/07/2019

Thực hiện công văn số 1590/BXD-QLN ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản (danh sách doanh nghiệp đính kèm) thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014, cụ thể như sau:

1. Thực hiện quy định về xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố (tham khảo đề cương tại Phụ lục số 01 đính kèm); rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (nếu đã ban hành); gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (ban hành mới hoặc bản cập nhật) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản-Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

2. Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền; lập và báo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên); thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản-Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

3. Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nươc Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của Pháp luật.

4. Truy cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải xuống các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói chung và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng theo đường dẫn https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại:0243939.2229; fax: 024.3939.2236) để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

(Chi tiết công văn số 1590/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng đính kèm trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng)

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị trên nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản-Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước thời gian trên./.

Tập tin đính kèm:
Vĩnh Long
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 132 khách