Tìm kiếm tin tức
V/v triển khai Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 22/11/2019

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 25 tháng 7 năm 2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện theo quy định tại Quyết định trên của UBND tỉnh. Quyết định đã được đăng tải trên Website của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/.

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Mỹ Nhung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.625.497
Truy cập hiện tại 38 khách