Tìm kiếm tin tức
V/v: báo cáo tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chi phí dịch vụ cấp nước đô thị (cấp nước)
Ngày cập nhật 16/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6157/UBND-XD ngày 14/7/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng đô thị; Công văn số 2583/BXD-KTXD ngày 7/7/2021 của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phấn Cấp nước Thừa Thiên Huế khẩn trương thực hiện báo cáo nội dung sau:

Đối với Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn:

- Đánh giá việc áp dụng định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước do Bộ Xây dựng công bố trong việc xây dựng giá nước sạch tại địa phương; trường hợp có sự điều chỉnh về hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công thì phân tích làm rõ nguyên nhân;

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;

- Gửi các định mức dự toán được điều chỉnh về Sở Xây dựng (nếu có).

Nội dung báo cáo bằng Văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 19/07/2021. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị đính kèm bằng files gửi về Email: ntnminh.sxd@thuathienhue.gov.vn; Fax: 0234.3820094.

Công văn số 2583/BXD-KTXD ngày 7/7/2021 của Bộ Xây dựng và Phụ lục biểu mẫu được đăng tải đính kèm.

Sở Xây dựng đề nghị đơn vị báo cáo đầy đủ và đúng thời gian./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Trần Nhật Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.649.509
Truy cập hiện tại 363 khách