Liên kết

 

Quay lại12345Xem tiếp
V/v báo cáo định kỳ năm 2020 về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Ngày cập nhật 04/12/2020

Thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật, thực hiện Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng về Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng kính đề nghị cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện báo cáo định kỳ năm 2020 (đối với các nội dung tại biểu mẫu đính kèm) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 20/12/2020.

Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị các đơn vị đính kèm file mềm và gửi về Email: ltmnhung.sxd@thuathienhue.gov.vn (hoặc liên hệ đồng chí Lê Thị Mỹ Nhung, điện thoại: 0916069178).

Nội dung báo cáo theo Đề cương và biểu mẫu được đăng tải trong tập tin đính kèm.

Đối với các đơn vị không có báo cáo sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ và đúng thời gian./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Mỹ Nhung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.637.323
Truy cập hiện tại 339 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông