Liên kết

 

Thông báo các nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Ngày cập nhật 15/01/2019

Sở Xây dựng đã có Công văn số 02/SXD-QLXD ngày 02/01/2019 về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gửi đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đến nay, Sở Xây dựng đã tiếp nhận danh sách và Đơn đăng ký của cá nhân có nhu cầu thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo nội dung Công văn nêu trên.

Sở Xây dựng thông báo các nội dung liên quan đến kì thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Danh sách dự kiến thi sát hạch đề nghị xem tại Website Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/.

2. Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính.

2.1. Trường hợp cấp mới/cấp lại (chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng)/điều chỉnh/ bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

2.2. Trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Chứng chỉ hành nghề còn hạn sử dụng):

Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

2.3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 và Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://ww.xaydung.gov.vn và của Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/.        

3. Lệ phí thi sát hạch: Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Lệ phí thi sát hạch là 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi.

Kỳ sát hạch trên được áp dụng đối với các cá nhân đã hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước 17h00 ngày 17/01/2019. Danh sách chính thức thi sát hạch sẽ được Sở Xây dựng đăng tải trên Website Sở Xây dựng sau khi kết thúc thời gian nộp lệ phí sát hạch.

4. Thời gian nộp lệ phí thi sát hạch: các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm nộp lệ phí thi sát hạch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế (02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế), từ ngày 15/01 đến hết ngày 17/01/2019 (trong giờ làm việc). Lệ phí thi sát hạch sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

5 Thời gian và địa điểm thi sát hạch:

        - Địa điểm sát hạch: Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 6 Lê Lợi, thành phố Huế

         - Thời gian sát hạch: Ngày 19 tháng 01 2019.

         + Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Đề nghị các cá nhân đi đúng thời gian quy định, nếu vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch không đạt.

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Tin mới
Căn cứ Công văn 1639/SXD-QLN&TTBĐS, ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Sở Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v: Xác nhận điều kiện mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khối nhà CT3 (Giai đoạn 2) thuộc Dự án...
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 29/2020/TTr-AVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam về việc xin mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà CT3 (giai đoạn 2) thuộc dự án nhà ở xã...
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020...
Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Văn bản số 31/CV-ML ngày 02/5/2020 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Linh (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc “xin cấp phép bán hàng dự án nhà ở chung cư...
Ngày 11 tháng 5 nằm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.643
Truy cập hiện tại 309 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông