Liên kết

 

Thông báo tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế
Ngày cập nhật 30/05/2019

Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế và Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế.

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến các tổ chức, đơn vị có nhu cầu tham dự thi tuyển kiến trúc công trình nêu trên, chi tiết nội dung yêu cầu được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.thuathienhue.gov.vn/  kèm theo Thông báo này.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển từ ngày 01/6/2019 đến ngày 10/6/2019.

Hội đồng thi tuyển sẽ xét duyệt hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn đảm bảo điều kiện tham gia dự thi và sẽ gửi thông báo đến quý đơn vị. Các vấn đề cần trao đổi, tìm hiểu thông tin (hoặc có nhu cầu khảo sát hiện trạng trong thời gian nghiên cứu dự thi phương án kiến trúc) xin liên hệ theo địa chỉ:

          Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

          Địa chỉ: Số 2A Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

          Điện thoại: 0234.3822120 (số máy lẻ phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật 111) – Fax: 0234.3820094.

          Các đơn vị tham dự thi tuyển có thể tìm hiểu thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và chuẩn bị tài liệu theo các mẫu sau:

STT

Nội dung

Áp dụng Mẫu

Ghi chú

1

Đơn dự thi tuyển kiến trúc

Mẫu số 1

Gửi kèm hồ sơ năng lực của tổ chức

2

Giấy ủy quyền

Mẫu số 2

Chỉ áp dụng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân có ủy quyền trong đấu thầu.

3

Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 3

Chỉ áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân liên danh tham gia

(Chi tiết các Biểu mẫu đính kèm)

Sở Xây dựng trân trọng thông báo!

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.465.732
Truy cập hiện tại 318 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông